Apr. 4th, 2008

Mintis,

Apr. 4th, 2008 10:03 pm
azas: (Hopkins)

perskaityta viename interneto forumų. Autorius Kroma iš Teksaso: "does anyone else regret where we've gone as a society when we communicate mostly through youtube links?"
Kaip sako mano tėvas:
- Va, seniau tai būdavo! Į gegužines susirinkdavo visas kaimas. Jaunimas pliekdavo tinklinį, šokdavo ir visokius žaidimus žaisdavo, o dabar... Žmonės nebebendrauja, tik žiūri televizorių.

Taip, teisybės tame yra. Ir nemažai. Netgi daug. Bet kas iš to? Kam šiais laikais lengva :)

Profile

azas: (Default)
Azas

April 2008

S M T W T F S
  1 23 4 5
6789 101112
13141516 171819
20212223242526
27282930   

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 06:22 pm
Powered by Dreamwidth Studios