azas: (Default)
[personal profile] azas

 Vaizdas ekrane nesvarbus. Svarbi pati muzika. Jei neįsikertat į jos 'jėgiškumą', klausykit kelis kartus iš eilės. Labai tokia svajingai liūdna daina. Man labai labai patinka. :(

Profile

azas: (Default)
Azas

April 2008

S M T W T F S
  1 23 4 5
6789 101112
13141516 171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 08:38 pm
Powered by Dreamwidth Studios