azas: (Pelėdukas)
[personal profile] azas
Perskaičiau straipsnį Yahoo portale. Sprogimo metu apakusiam vyriškiui dalinai sugrąžintas regėjimas:
http://news.yahoo.com/s/afp/20080228/ts_afp/irelandbritainhealthoffbeat

Kas stebina? Technologija! Į paciento akiduobę buvo įsodintas donoro (sūnaus) dantis su nedidele dalimi žandikaulio. Dantyje išgręžta skylutė ir įstatyta dirbtinė ragena. Suprask, dantis su nervais akiduobėj prigijo ir tie nervai sugeba reaguoti į šviesą. Straipsnyje rašoma, kad pacientas po operacijos skirią šviesą ir gali žiūrėti televizorių. STEBUKLAS. arba, STEBUKLINGA TECHNOLOGIJA.

Profile

azas: (Default)
Azas

April 2008

S M T W T F S
  1 23 4 5
6789 101112
13141516 171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 08:49 pm
Powered by Dreamwidth Studios