Niam niam

Nov. 5th, 2007 10:28 am
azas: (Hopkins)
[personal profile] azas
Sėdžiu prie kompo, o už lango, lesyklėlėj, matau besidarbuojančias zylutes. Lašinukai niam niam. Beje, paukšteliai visai nedraugiški. Kai atskrenda kitas paukštelis, tas, kuris tuo metu jau būna lesykloj, praskleidžia sparnus ir "užima pozą". Ento moi hotdog, provalyvai!

Profile

azas: (Default)
Azas

April 2008

S M T W T F S
  1 23 4 5
6789 101112
13141516 171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 08:38 pm
Powered by Dreamwidth Studios